Dromen info

Informatief / Dromen info

Dromen Informatie

De droom is wat jij ervaart als je slaapt, het zijn beelden, gevoelens, gedachten, situaties en geluiden die jij hebt verzameld.
Dromen hebben altijd een betekenis en vertellen je over, je gemoedstoestand, of waarschuwen je voor je ingeslagen weg. Dus probeer van een droom te leren !

Hieronder vind je de soorten dromen.

Soorten dromen


Dag dromen

Deze dromen die meestal gaan over de zaken die je in de voorbije dagen hebt meegemaakt. Maar nog niet bewust hebt verwerkt.

Nachtmerrie's

Als je een nachtmerrie hebt legt dat je angsten bloot. Zaken waarin je dagelijks voor op de loop gaat, komen in je droom tot leven. Als er dingen die in je dagelijks leven nog niet opgelost zijn, vragen om een oplossing. De functie van een nachtmerrie is dat ze je bij de les houden, zowel in negatieve als in positieve zin.

Bewuste (heldere) dromen

In bewuste dromen ben jij jezelf bewust dat in een droom zit. Het is zelfs zo echt dat het niet van je dagelijksleven is te onderscheiden. Je kan zelfs je regiseren en daarmee controle over je droom. Met deze dromen kun jij jezelf in bepaalde situatie brengen om zo hier ervaring uit te putten en het in je dagelijks leven te gebruiken. Deze regie reikt zo ver als je bewustzijn dit toelaat.

Waarschuwingende dromen

Deze dromen willen je voor onheil behoeden. Het zijn vooral zaken die je in het verleden bent aangegaan en waarvan je nu de uitkomst ziet. Probeer op die beslissing terug te komen en het tij te keren.

Verwerkings dromen

Deze dromen gaan een stap verder dan de waarschuwingde dromen. Meestal hebben deze beelden betrekking op diepgaandere thema's in ons leven waar we nog mee worstelen. Dieperliggende patronen kunnen aan de oppervlakte komen. Deze dromen gaan vaak gepaard met de nodige symboliek.

Doorlopende dromen

Doorlopende dromen kunnen zich uitstrekken over langere periodes en hebben meestal te maken met de rode draad in je leven. Wanneer jij in een periode van verwarring en crisis zit, laten deze dromen zien waar jouw blokkades liggen en hoe je deze kan verwerken.

Helderziende dromen

Dit zijn bijzondere dromen zij laten je een blik in het verleden, heden en toekomst zien. Krijg je dit soort dromen dan kun je contact maken met deze bovennatuurlijke door buitenzintuiglijke ervaringen of telepathie. De dromen geven vaak uitleg van oorzaak en gevolg.