Runen stenen

Informatief / Runen stenen

De runen stenen.Het runenschrift (kortweg runen) is het oudst ons bekende schrift dat in Germaanse landen werd gebruikt. Het bestaat uit letters samengesteld uit meestal rechte en hoekige lijnen die gemakkelijk in bijvoorbeeld steen of hout konden worden gekrast.

Het aanbrengen van runen werd destijds ook wel "ritsen" genoemd. De term voor de wetenschappelijke bestudering van runenalfabetten, runeninscripties en hun geschiedenis, is runologie.
Runeninscripties zijn bekend van ca. 150 tot 1200 na Chr. en in Scandinavie nog een paar eeuwen langer. Hierna verloor het schrift geleidelijk de concurrentiestrijd met het Latijns alfabet. Het schrift werd met name voor inscripties op wapens, dagelijkse correspondentie, grafstenen et cetera gebruikt.
In bijna alle gebieden waar Germaanse volkeren (zoals de Vikingen) zijn geweest, kunnen runeninscripties aangetroffen worden.

In het Zweedse Dalarna werden sommige kalenders nog tot in recente tijden in runen opgesteld. In landelijke streken van Noord-Europa werden runen nog zeer lang door het gewone volk gebruikt. Het Duitse werkwoord raunen (fluisteren) is met rune verwant. De betekenis van het woord rune is ook wel "geheim" of "verborgen", al naar gelang van tijd en taal. Zo wordt in de Gotische Bijbel van Wulfila het woord "verborgenheid" (Marcus 4:11) door runa vertaald. De Runen stenen is een eeuwenoud Orakel dat al in 1300 v. Chr. bestond. Het woord Runen stenen betekent "Geheim Mysterie" en komt van oorsprong uit Scandinavie.

De Runen werden gebruikt in gedichten, opschriften en voorspellingen, maar is echter nooit een gesproken taal geworden. Vanaf het begin hadden de Runen ook een rituele functie, die zowel gebruikt werden voor vragen over het lot, als voor het voorspellen en aanroepen van hogere machten die het leven en het geluk van de mensen konden beinvloeden.
De oude Runen Meesters gebruikte Runen en Toverspreuken om het weer, de oogst, de liefde en de gezondheid mee te beinvloeden.